Inspraakprocedure

Inspraak voorlopig ontwerp 2 oktober tot en met 12 november

Het voorlopige ontwerp is vrijgegeven voor inspraak. Inspraak is mogelijk van 2 oktober tot en met maandag 12 november 2018. Gedurende deze periode kan iedereen zijn/haar zienswijze indienen.

Inspraakreactie

Reacties (ook wel zienswijze genoemd) per e-mail sturen aan projecten@haarlem.nl. U kunt uw reactie ook per brief versturen naar gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, t.a.v. de heer R. Admiraal. De gemeente wil ook graag horen als u het met het ontwerp eens bent. De inspraaktermijn start op 2 oktober 2018 en eindigt op 12 november 2018.

Voorlopig ontwerp ter inzage

Het voorlopige ontwerp is te bekijken op deze website.

Wilt u het voorlopig ontwerp liever niet via het computerscherm zien maar het inzien dan kan dat. Het ligt ook ter inzage in de publiekshal aan de Zijlvest 39 in Haarlem. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdag tot 20.00 uur. Tot 11.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Na 11.00 uur kunt u het VO inzien op afspraak. U kunt eenvoudig een afspraak maken door te bellen naar 14 023.

Informatiebijeenkomst 17 oktober

Op woensdag 17 oktober 2018 is er een inspraakbijeenkomst, van 16.30 tot 19.30 uur in het Carlton Square Hotel (Baan 7, 2012 DB Haarlem).

Tijdens deze bijeenkomst kunnen mensen vragen stellen over het voorlopige ontwerp aan medewerkers van de gemeente. Belanghebbenden kunnen ook direct hun inspraakreactie geven. Er is geen centrale presentatie van het voorlopig ontwerp; mensen kunnen langskomen wanneer het hun het beste uitkomt.