Veelgestelde vragen

Het huidige Houtplein was ooit gelegen net buiten de Houtpoort, één van de toegangspoorten van de stad. Later hét beginpunt van de Dreef (die oorspronkelijk doorliep tot aan Restaurant Dreefzicht). Hoewel het een plein wordt genoemd is het vooral een brede straat die al lange tijd een belangrijke schakel vormt in de toegang tot de stad. De laatste decennia vooral voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer.

Het gebied oogt nu rommelig en het ontbreekt aan gastvrijheid; iets wat verwacht mag worden als de toegang tot het zuidelijke deel van het oude centrum van Haarlem. Door het intensieve gebruik met diverse functionaliteiten moet een nieuw evenwicht gevonden worden in functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

In het najaar van 2017 de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp uit 2011 voor de herinrichting van het Houtplein niet wordt uitgevoerd. Daarbij is nadrukkelijk aangegeven dat er een nieuw ontwerp moet worden gemaakt en het participatie- en inspraakproces weer volledig doorlopen moet worden. Naast een aantal gesprekken met o.a. de wijkraden en gebruikers van het plein, willen wij ook graag de bewoners en ondernemers bij het ontwerp betrekken.
Het gaat om het Houtplein zelf en (delen) van aansluitende straten: Houtbrug, Tempeliersstraat tot aan kruising Van Eedenstraat, Wijde Geldelozepad, Begin Wagenweg, ventweg Dreef, begin Frederikspark en de Wagenmakerslaan. Zie kaartje voor het exacte projectgebied.
Straten en wegen worden opnieuw ingericht evenals de halteplaatsen voor bussen. Wegdek, stoepen en openbare verlichting worden vernieuwd. Mogelijk wordt ook de riolering vernieuwd wanneer er behoefte is aan onderhoud.
Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige dienstregeling van de bussen voor de verschillende concessies.
Ja, er zijn verkeerstellingen gehouden en bij o.a. wijkraden, Fietsersbond worden de wensen en eisen opgehaald die aan de basis staan van het ontwerp.
Een goede voorziening voor het fietsparkeren binnen het projectgebied is een belangrijke eis. Voor parkeren van auto’s op het Houtplein zelf wordt er verwezen naar de parkeergarage. Of parkeerplaatsen worden behouden volgt uit de wensen en eisen uit de omgeving, huidig gebruik en uiteindelijk het ontwerp. Verder is er speciale aandacht voor het halen en brengen van kinderen van de Dreefschool bij het ontwerp van de ventweg van de Dreef.
Omdat het autoverkeer mogelijk op een andere manier door het projectgebied wordt geleid, kan dit gevolgen hebben voor de verkeerssituatie van deze kruising.
Ja, dat kan zeker. Via dit onlineplatform kunt u suggesties geven, vragen stellen en aangeven waar er in het ontwerp rekening mee gehouden moet worden. Ook zijn er diverse informatieavonden waar u uw mening kan geven. Uiteindelijk zal ook het officiële inspraaktraject worden doorlopen – zie kopje planning op de homepagina.
Het onlineplatform is altijd beschikbaar. Voor de informatieavonden kunt u de data vinden op de projectwebsite van de gemeente.
Net zoals bewoners worden ondernemers ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij bijeenkomsten. Daarnaast kunnen ook zij gebruik maken van het onlineplatform.